Swedish

From RBOSE
Jump to: navigation, search

Count to 10 - Räkna till tio

  • 1 - Ett
  • 2 - Två
  • 3 - Tre
  • 4 - Fyra
  • 5 - Fem
  • 6 - Sex
  • 7 - Sju
  • 8 - Åtta
  • 9 - Nio
  • 10 - Tio

Other phrases - Andra fraser

Hello - Hej

How are you? - Hur mår du?

What time is it? - Vad är klockan?

Excuse me - Ursäkta mig

Thank you - Tack


Love - Kärlek

You are wonderful - Du är underbar

I'm happy to know you - Jag är tacksam att jag känner dig

I love you - Jag älskar dig

You make me feel alive - Du får mig att känna mig levande

Give me a kiss - Ge mig en kyss

Show me that booty - Visa rumpan är du snäll

Mastering Swedish on Youtube

Short humoristic lessons in swedish - Korta komiska kurser i svenska.